HMS kampanje

Vi gjør Bergen Vann KF til en sikrere arbeidsplass!

Bergen Vann KF har de siste årene hatt økt fokus på HMS arbeidet. Mange av arbeidsoppgavene som utføres er av en slik karakter at det kan være fare for liv og helse om ulykken skulle være ute. For at det skal kunne tenkes sikkerhet rundt arbeidet utføres det som en dagligdags rutine en sikker jobb analyse før arbeidet gjennomføres. Alle har et ansvar for å rapportere inn skader eller nestenulykker slik at man ved risikoanalyse kan vurdere iverksetting av tiltak for å forhindre tilsvarende ulykker senere.

I tiden juli – september 2015 vil det i Bergen Vann pågå en HMS kampanje for å øke innrapporteringen av ulykker, nestenulykker, avvik, farlige observasjoner og forbedringsforslag. Kampanjen iverksettes med målsetting om at Bergen Vann skal bli enda bedre på å tenke sikkerhet rundt arbeidet. Vi har gode resultater på HMS med få rapporterte ulykker, men vi ønsker å bli enda bedre.

For å forenkle rapporteringen har det blitt laget blokker med enkle rapporteringsskjema som gjør det enklere å notere ned hendelser og observasjoner også ute i felten.

Hensikten med kampanjen er altså å gjøre Bergen Vann KF til en sikrere arbeidsplass gjennom å sette søkelys på områder som kan forbedres og herunder være proaktiv og forhindre framtidige ulykker.