Bergen Vann KF har sammen med kommunene Oslo, Bærum, Kristiansand og Trondheim gjennomført en innovasjonskonkurranse der hensikten var å utvikle en fjernstyrt robot for rengjøring av lange rent-vannsmagasiner.

Konkurransen ble vunnet av IKON Norge AS hvor opphavsmannen Anders Berg har utviklet en beltegående, ubemannet robot som skal rense råsprengte tunneler og magasin. Teknologien er senere kjøpt av den tradisjonsrike industribedriften W. Giertsen AS fra Bergen. W. Giertsen har etablert et eget selskap W. Giertsen Vannteknologi AS hvor virksomheten skal drives og utvikles.

En små-skala prototyp har vært uttestet med godt resultat. Teknologien skal nå videreutvikles før den vil bli operativ i full skala. Med store arealer å rengjøre vil neste steg være å utvikle en større robot som tilfredstiller alle tekniske og miljørelaterte krav forbundet med operasjon i drikkevannsbasseng.

Tidlige forsøk med prototypen viser at det vil være mulig å pumpe opp sedimentene som over tid samler seg i de lange rent-vanns tunnelene. I utviklingsfasen vil man bygge på de første erfaringene og videreutvikle teknologien slik at man kan nå de lengste og dypeste vannmagasinene i landet.

For å finansiere utviklingsprosjektet vil kommunale vannforetakene i samarbeidsgruppen Oslo, Trondheim, Bærum kommuner og Bergen Vann KF gi et økonomisk bidrag til W. Giertsen Vannteknologi i et felles, offentlig/privat innovasjonssamarbeid.

Den kommunale samarbeidsgruppen vil være representert ved Bergen Vann KF. Direktør Jarl-Helmer Svanberg og Seksjonsleder Vannproduksjon Asle Aasen vil begge være medlemmer i utviklingsprosjektets styringsgruppe.

Prosjektledelsen legger opp til en ambisiøs tidsplan hvor målet er å ha den første maskinen i drift i 4. kvartal 2019. Det er ventet at den første maskinen vil rengjøre magasiner tilhørende Bergen Vann i første omgang. Deretter er planen å gå i gang med vannmagasin og -tunneler i de andre samarbeidskommunene.

Bergen, 22. november 2018

Frank Mohn, direktør i W. Giertsen (venstre) og Jarl Helmer Svanberg, direktør i  Bergen Vann KF