Vi arbeider aktivt med forbedringer og har helt siden 2010 vært sertifisert etter ISO 9001:2008. ISO 9001 en av verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, og på verdensbasis er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land.

ISO 9001:2015

 ISO 9001:2008 har nå kommet i ny utgave, ISO 9001:2015 og vi er godt i gang med prosessen å tilpasse oss endringene i denne standardutgaven av 9001. I løpet av 2017 tar vi sikte på å sertifisere oss etter 9001:2015.

For å sikre kvaliteten på våre tjenester følges vårt kvalitetssystem nøye opp gjennom regelmessige interne og eksterne revisjoner.Da vårt sertifiseringsorgan DNV var på revisjonsbesøk sist var resultatet av revisjonen ingen avvik, kun 3 observasjoner og 2 forbedringsforslag. Dette er et resultat vi er stolt av og som viser at vårt arbeid med kvalitet gir resultater. Vi tar årlig kundeunderundersøkelser og disse avdekker også at våre kunder er meget godt fornøyd med oss