Vi arbeider aktivt med forbedringer og har helt siden 2010 vært sertifisert etter ISO 9001:2008. ISO 9001 en av verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, og på verdensbasis er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land.

ISO 9001:2015

Høsten 2015 kom ISO 9001:2008  i ny utgave. Bergen Vann har tilpasset oss endringene i  standarden og er nå blitt sertifisert etter ISO 9001:2015.

Overgangsrevisjonen avdekket ingen avvik. Dette er et resultat vi er stolt av og som viser at vårt arbeid med kvalitet gir resultater.

Vi tar årlig kundeunderundersøkelser og disse avdekker også at våre kunder er meget godt fornøyd med oss.