Bergen Vann KF arrangerer konferansen «Rammevilkår for VA-sektoren» i Bergen 15. – 16. mars 2016.

Det er 5. gang konferansen arrangeres, og vi samler ca 100 kolleger til 2 dager med diskusjoner og foredrag knyttet til sektorens rammevilkår.

Årets konferanse fokuserer på:

  • Offentlige anskaffelser med fokus på  tildelingskriterier
  • Lovutvalget for overvatn
  • Ny drikkevannsforskrift på høring
  • Tilknytning til off. ledningsnett  §27 i PBL
     

Vi ser frem til interessante dager og gode diskusjoner.

Programmet