Service og kvalitet for kunden er i fokus hele tiden «Rett svar til rett tid»

Vi synes faget vårt er så kjekt at vi har i tillegg satt fokus på å lære/vise andre hva vi arbeider med.

Nordahl Grieg videregående skole

Vannlaboratoriet har siden 2017  hatt samarbeid med Nordahl Grieg videregående skole.
Dette for å få elever mer interessert i biologifaget.
Elevene tar prøver til bakteriologi og kjemiske analyser, deretter kommer de på laboratoriet og analyserer prøvene selv.
Dette er et meget vellykket samarbeid.

Årstad videregående skole og Høgskolen i Bergen

Vi har studenter på utplassering og det er blant annet fra bioingeniørstudiet på Høgskolen i Bergen  og studenter fra laboratoriefaget på  Årstad videregående skole.

Andre

I tillegg prøver vi  å hjelpe med arbeidspraksis plasser og har samarbeid med NAV, Gløde, A2G kompetanse, Fretex, Ortnli arbeid med flere.