Ved hjelp av mobilappen Triona Arbeidsvarsling vil det nå bli automatisk logget via GPS hvor mannskapet i Bergen Vann stopper for å utføre vedlikehold på kummer som ligger i veibanen.  

Det er et myndighetskrav at arbeid i veibanen skal logges med hvilke skilter som er satt opp, tidspunkt for oppsetting og nedtaking, samt hvem som har gjort dette.

Denne loggingen har tidligere vert utført ved bruk av penn og papir, med tilhørende scanning og innsending av loggskjema. Ved å ta dette digitale steget, vil vi spare mye tid, samt høyne kvaliteten på logginnleggene. 

Thomas Jenssen logger arbeid i vei med Triona appen. Foto: Hogne Danielsen, Bergen Vann KF