Medlemmene i styret til Bergen Vann blir valgt for en periode på 4 år om gangen. Totalt er 6 medlemmer i styret av disse er 4 helt nye.

For å sikre en fin inngang for nye styremedlemmene ble det holdt et eget styreseminar der de fikk et innblikk i organisasjonen, hvordan den arbeider og hvilke utfordringer vi står overfor. 

Første styremøte ble holdt 10.juni. 

Styremedlemmer:

Styrets leder: Geir Steinar Dale (A)
Nestleder: Lillian Blom (SV)
Styremedlem: Eiler Macody Lund (FrP)
Styremedlem: Steinulf Tungesvik (SP)
Styremedlem: Julia Kristoffersen (V)
Styremedlem: Roger Hammersland (ansattes representant)