Det var flere store kolerautbrudd på 1800-tallet med mange døde, også i Norge. Det store antallet kolerakirkegårder i Norge viser at kolera også var en utfordring i Norge.

Det var et større kolerautbrudd i London i 1854. Den rådende oppfatning på den tiden var at kolera spres via luft (Miasme-teorien).

Dr John Snow oppdaget at flere av de smittede hentet vann fra samme vannpumpe og konkluderte at kolera spres via vann.

John Snow Society ble etablert i 1993 for å minnes denne oppdagelsen, og John Snow Society Scandinavia ble opprettet i 1998 under den 1. Nordiske Drikkevannskonferansen. Siden 1998 er det delt ut 17 Pumphandle Awards.

Asle Aasen er generalsekretær for Johan Snow Society Scandinavia og leder for juryen som vurderer kandidater til prisen.

Asle Aasen (venstre i bildet) deler ut pris til Prof. Hallvard Ødegaard

Pumphandle Award deles ut under den Nordiske Drikkevannskonferansen som arrangeres annet hvert år og arrangementet går på rundgang i de nordiske land.

Denne utdelingen skrevet om i BoardSheet – The newsletter of the John Snow Society

Mer om John Snow og koleraepidemier finner du her