De rundt 150 ansatte i Bergen Vann har arbeidsted på ulike vann- og avløpsanlegg rundtomkring i Bergen og Os, samt svært mange har store deler av arbeidsdagen sin i bilen og bruker mobilen sin som verktøy for kommunikasjon. Dette har gitt en rekke utfordringer når det gjelder intern kommunikasjon og formidling av informasjon 

Fra 4.september tok derfor Bergen Vann KF, som en av de første i offentlig sektor i Norge, i bruk «Workplace by Facebook» som samhandlingsplattform for intern kommunikasjon og informasjon.  
 
Produktet er utviklet av Facebook konsernet, men det har ingen koblinger mot den Facebook som de fleste kjenner fra sosiale medier. Skjermbildet som vises og metoden for å legge inn saker er imidlertid ganske likt. Det minimaliserer behovet for opplæring at alle kan ta systemet i bruk på kort tid.  
 
 
 
-Vi har jobbet tett sammen med personvernombudet, Enhet for digitale driftstjenester og EVRY for å sikre oss at at personvernet til de ansatte blir ivaretatt, at vi får et system som både er satt opp riktig i forhold til våre behov, og at det teknisk vil fungere sømløst både på mobil, nettbrett og på PC, forteller prosjektleder i Bergen Vann, Astrid Birkeland.   
 
I tillegg har vi kjørt en intern prosess der alle seksjonene har vært med. Vi har fått mange gode innspill til hvordan vi bør bygge opp strukturen på systemet og hvilke kjøreregler vi skal ha.  
 
Den gode prosessen tror jeg vil sikre godt eierskap og med det, utstrakt bruk av det nye verktøyet. Dette kan vi allerede se etter to dager, ved at over 70% av de ansatte har tatt Workplace i bruk, så vi har stor tro på at dette vil bli en suksess når vi om et års tid vil evaluere de erfaringene vi har gjort med systemet. 
 
I tillegg til dette, vil jeg også nevne at Bergen Vann på forsommeren innførte elektronisk logging av arbeid i veibanen så Bergen Vann er langt fremme i forhold til å ta i bruk ny teknologi, avslutter IT ansvarlig i Bergen Vann,  Astrid Birkeland.