Vi kan gi deg fagopplæring av god standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vi kan tilby læreplasser i tre ulike fag:
 - Automatikerfaget 
 - Kjemiprosessfaget
 – Laboratoriefaget

Høsten 2019 har vi ledig lærlingeplasser innen Kjemi og prosess ved våre anlegg i seksjon for Avløpsrens, samt 1 plass i laboratoriefaget ved Vannlaboratoriet.

Du kan søke på lærlingeplass via utlysningene på bergen.kommune.no:

Lærlingeplass kjemi og prosess

Lærlingeplass Vannlaboratoriet

For mer informasjon, ta kontakt med HR rådgiver  Gudrun Horvei