Vi kan gi deg fagopplæring av god standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vi kan tilby læreplasser i tre ulike fag:
 - Automatikerfaget 
 - Kjemiprosessfaget
 – Laboratoriefaget

Alle lærlingeplasser for 2018 er nå besatt.

For mer informasjon, ta kontakt med HR konsulent  Gudrun Horvei