I Norge kontrolleres og vurderes drikkevannskvaliteten i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372).  Mattilsynet fører overordnet tilsyn med vannforsyningen og reviderer Vann- og avløpsetatens internkontrollsystem i henhold til bestemmelser i Drikkevanns-forskriften.

Nedenfor vil du finne analysedata fra de enkelte behandlings-anleggene i 2016. Denne dokumentasjonen oppgraderes årlig.

Forsyningsområdene ved normale forhold er også kort omtalt. Men siden alle anleggene, bortsett fra Risnes, forsyner mot et felles distribusjonsnett, vil grensene mellom forsyningsområdene forskyves ved behov.

Espeland   Jordalsvatnet   Kismul   Risnes   Svartediket    Sædalen