Vi kan gi deg fagopplæring av god standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vi kan tilby læreplasser i tre ulike fag:
 - Automatikerfaget 
 - Kjemiprosessfaget
 – Laboratoriefaget

For høsten 2020 er det nå tatt inn lærlinger. Nye muligheter kan by seg høsten 2021.

Ledige lærlingeplasser lyses ut i midten av februar i felles utlysning fra HR Bemanning i Bergen kommune. Søknad om lærlingeplass bes derfor søkt om via denne utlysningen. Du finner utlysningen blant annet på finn.no og Bergen kommune sine hjemmesider; bergen.kommune.no.

For mer informasjon, ta kontakt med HR rådgiver  Gudrun Horvei